اگر روزی به این آگاهی برسید که تمام رفتار ها و افکار و عقاید ما را مانند یک رباط و یا یک وسیله بازی کنترل میکنند چه حسی نسبت به خود و اطرافیان خود پیدا می کنید.

به نظر شما . . .

به نظر شما بدترین وسیله ای که اختراع شد و هیچ چیز جز مصیبت و بدبختی را برای انسانها از کودکی تا پیری و مرگ را نداشت چیست ؟ 

وسیله ای که مرا را از ابتدا تحت کنترل بعضی قدرت ها قرار داد و افکار ما را به سمت و سوئی که باب میل خودشان است کشانید.

تا به حال به افرادی که در حال تماشای تلویزیون هستند توجه کرده اید که چگونه مسخ این وسیله شده اند و از قید و بند زمان و مکان غافل شده اند .


منظره ای عجیب و مضحک و ناراحت کننده ایست

شاید بعضی از شما دوستان نسبت به آگاهی و شناختی که دارید و نسبت به موقیتی که شما را دربر گرفته است نظر متفاوت و یا موافقی را داشته باشید ولی این یک حقیقت تلخ است که هر وسیله ای که برای آرامش بشر اختراع می شود تحت کنترل بعضی قدرت ها برای کنترل انسان ها قرار می گیرد تا انسان ها را مانند یک برده مسخ شده تحت کنترل بگیرند.


+ نوشته شده توسط جوانی دیگر در شنبه هفتم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 0:28 |


Powered By
BLOGFA.COM